Een handicap
beperkt Jayden
niet voor het leven

Buitengesloten worden doet dat wel

Eis actie van de nieuwe regering!

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Heb je jouw telefoonnummer ingevuld? Dan vertellen we jou graag meer over hoe jij gehandicapte kinderen kunt ondersteunen. Lees hier ons privacy statement.

De nieuwe regering moet zich actief inzetten om buitensluiten van kinderen met een handicap te stoppen.

Ja, ik teken de petitie!

Steun samen met 
anderen onze petitie!

Kinderen met een handicap worden 5x zoveel buitengesloten

En dat moet veranderen! Kinderen die in Nederland moeten leven met een handicap, ervaren deze beperking zelf vaak niet als hun grootste probleem. Buitengesloten worden door hun beperking wel, want dit leidt tot eenzaamheid. En dat draag je een leven lang met je mee.

We leven in een ontoegankelijke samenleving waarin kinderen zoals Jayden buitengesloten worden.

Wat is de oproep en waarom?

De inzet van de regering is doorslaggevend als het gaat om het wel of niet kunnen meedoen in de samenleving voor kinderen met een handicap:

Wat doet
Stichting het Gehandicapte Kind?

© Stichting het Gehandicapte Kind 2023

© Savvy Digital 2023

RSIN: 0029.59.173

Ik laat mijn stem horen tegen buitensluiting

Teken de petitie >>
  1. Betere toegankelijkheid van alle plekken waar kinderen komen, zoals scholen, sportclubs, speeltuinen en attracties.
  2. Het betrekken van gehandicapte kinderen en ouders bij het maken van beleid.
  3. Betere handhaving van kinderrechten: recht op (meedoen bij) spelen, onderwijs en sporten (Verdrag Handicap en Kinderrechtenverdrag).
  4. Bewustwordingscampagnes om buitensluiting tegen te gaan.
  5. Géén bezuinigingen op zorg en ondersteuning.

De nieuwe regering moet aan de slag voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand meer buitengesloten wordt.

Met steun van donateurs en vrijwilligers helpt Stichting het Gehandicapte Kind om speeltuinen, sportclubs en scholen toegankelijk te maken. Zodat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten, samen spelen en vrienden maken. Met als doel: geen kind zonder vriendjes.